Teamcoaching is bedoeld voor teams die:

  • Meer zelfsturend, enthousiast en energiek willen zijn;
  • Beter willen samenwerken;
  • Optimaler willen leren communiceren;
  • Hun meerwaarde willen vergroten.

Teamcoaching draait om bewustwording van de individualiteit in relatie tot de teamidentiteit. Het gaat immers om de onderlinge dynamiek. We werken aan de ontwikkeling van competenties gericht op de kwaliteit van de interactie, de effectiviteit van de samenwerking Ún het werkplezier. Ook worden de teamleden uitgedaagd om te werken aan hun synergie. De teamenergie kan weer vrij gaan stromen en er ontstaat nieuwe betrokkenheid en zin om samen te werken aan organisatieontwikkeling. Waar relevant werken wij in de trajecten met het Group Styles Inventory GSI*, een instrument dat inzicht geeft in de interactiepatronen en een uitdaging biedt voor veranderingen.

Teamcoaching is maatwerk waarbij uw vraagstelling het uitgangspunt vormt.

* Identity Projects is geautoriseerd gebruiker van het Group Styles Inventory van Human Synergistics.


« VORIGE