Opleiding psycho-energetische interventies bij coaching/therapie
Duur: 13 dagen


De mens is een energetisch geheel van psychisch, lichamelijk, emotioneel en sociaal welzijn. Naast fysieke energie, is er de energie van het bewustzijn. Deze energie manifesteert zich als gedachten, gevoelens en gedragingen. Zolang de energiehuishouding lekker stroomt, is er evenwicht en voelt de mens zich prettig en gezond. Als de energie door omstandigheden stagneert, ontstaat er een disbalans. Houdt dit een tijd aan, dan ontstaan er (chronische) klachten en problemen.

In de opleiding leren we deelnemers een zestal psycho-energetische benaderingen die elk op hun eigen manier het zelfherstellend vermogen van de mens in gang zetten. De behandelwijzen hebben gemeen dat ze nagenoeg buiten de taal omgaan. Ze leveren hun resultaat vanuit het hier en nu via het lichaam in plaats van via het denken. De zes benaderingen vormen vanwege hun effectiviteit onderwerp van wetenschappelijke studies overal ter wereld.

De opleiding psycho-energetische interventies bij coaching en therapie leert de klacht/het probleem vanuit verschillende invalshoeken (mentaal, emotioneel, lichamelijk, sociaal en systemisch) te diagnosticeren en een effectief begeleidingsplan vanuit de zes interventies op te stellen. Zo kunnen cliënten worden gecoacht in het bewust worden van blokkades en groei naar een gezond en levenskrachtig bestaan.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (aankomend) therapeuten, coaches, para-medici, leerkrachten, personeelsmanagers; kortom voor mensen die werken met mensen en die hun werkwijze willen uitbreiden met een effectief psycho-energetisch instrumentarium.

Programma
  • Intakegesprek en Communicatie
  • Diagnosticeren en contra-indicaties
  • Zes effectieve psycho-energetische methoden:
       1. Lichaamsbewustzijn en Emotionele ontwikkeling o.a. bio-energetica
       2. Ademhaling, adembewustzijn en stem o.a. pranayama
       3. Van afweer naar volwassen bewustzijn inleiding in de methode Past Reality Integration (PRI)
       4. Autogene (ontspanning) training methoden Jacobson en Schulz
       5. Systeemwerk (individueel) methode Hellinger
       6. Mindfulness aandachttraining gebaseerd op o.a. Kabat-Zinn
  • Coach/therapeutschap en eigen proces

Resultaat
  • Ervaringsgericht vergroten van kennis en vaardigheden in het werken met een effectief psycho-energetisch instrumentarium (individueel en in kleine groepen).
  • Integratie van mentale, fysieke, emotionele, sociale en systeem aanpak.
  • Reflectie op de eigen rol als helper, communicator en mechanismen als overdracht en tegenoverdracht.
  • Vergroten van eigen bewustzijn en professionele/persoonlijke groei.

Opzet opleiding
Voorafgaande aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Hierin worden leerdoelen in kaart gebracht. De opleiding start met een intensieve zesdaagse op een prachtige trainingslocatie in Frankrijk, gevolgd door 4 blokken in Mill, Nederland waarin u uitgebreid theoretisch en ervaringsgericht kennismaakt met de zes benaderingen. Vervolgens leert u deze toepassen op anderen door veelvuldig te oefenen. Het groepsproces, de opdrachten en de persoonlijke feed back tijdens de opleiding geven veel inzicht in de eigen gedragsstijlen en de effecten op anderen. Voor de perioden tussen de opleidingsblokken wordt een intervisiegroep samengesteld. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. De deelnemer ontvangt bij voltooiing van de opleiding een certificaat.

Door wie?
De opleiding is een co-productie van Thea Hopmans www.theahopmans.nl
en Erna Staal www.identityprojects.nl, beiden ervaren psycho-energetisch
therapeut/coach/trainer en opleider. Zij werken zowel met groepen, als individuen.

Duur, Data en plaats
De opleiding bestaat uit een aaneengesloten zesdaagse (drie dagdelen per dag) in Frankrijk en 3 blokken van twee dagen en één blok van 1 dag in Mill.

Blok I za. 17 tot za. 24 april 2010 - Locatie Vendays-Montalivet, Frankrijk
Blok II za. 15 en zo. 16 mei 2010 - Locatie Mill (N-Brabant)
Blok III za. 26 en zo. 27 juni 2010 - Locatie Mill (N-Brabant)
Blok IV za. 11 september 2010 - Locatie Mill (N-Brabant)
Blok V za. 16 en zo. 17 oktober 2010 - Locatie Mill (N-Brabant)

Kosten
Kosten intake (ruim 2 uur) incl. LSI: € 150,-. Bij deelname aan de opleiding volgt een teruggaaf van € 75,-. Opleidingskosten € 2.250,- voor 13 dagen. De opleiding bestaat uit ruim 100 lesuren incl. uitgebreide opleidingsdocumentatie (theoriemap, oefenmaterialen en CD’s) en koffie/thee, lunch.

Kosten voor 7 overnachtingen tijdens het eerste blok, ontbijt, diner en drankjes in Frankrijk: € 300,- (te voldoen op de locatie). Training en verblijf in de sfeervol verbouwde boerderij La Clef des Champs, Vendays-Montalivet (Zuid-west Franrkijk).

Aantal deelnemers
Plusminus 12.

Advies en inschrijving
Voor vragen over de opleiding, financiën en inschrijving kunt u zich richten tot
Erna Staal, 06-47430875, (info@identityprojects.nl) of
Thea Hopmans, 0033-556410013, (thea.hopmans@wanadoo.fr).


« VORIGE