De effectiviteit van een team wordt bepaald door de kwaliteit van de interactie; en dus niet door de kennis en kunde van de individuele teamleden. Om de kwaliteit, slagvaardigheid en het werkplezier van een team te vergroten, stimuleert Identity Projects de teamspirit: het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, de onderlinge betrokkenheid en communicatie.

ORGANISCH GEHEEL

In een goed lopend team werken de leden op een energieke en inspirerende wijze samen. Ze
(h)erkennen hun eigen en elkaars identiteit en kwaliteiten en zijn er voortdurend op uit deze aan te spreken, uit te dagen en aan te vullen. Ook zijn ze zich bewust van hun gezamenlijke identiteit, formuleren ze heldere teamdoelstellingen en verbinden ze zich aan de ontwikkeling en uitbouw ervan. Een team dat functioneert als een organisch geheel kan op inspirerende wijze bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

ONTWIKKELING VAN DE TEAMIDENTITEIT

In het ontwikkelingsproces van de teamidentiteit komen aan de orde:

  • Teamidentiteit en teamrollen;
  • Authentieke communicatie;
  • Kwaliteit van de interactie;
  • Emotionele competentieontwikkeling;
  • Teamvisie en –missie;
  • Positionering binnen de organisatie.