Identity Projects coacht mensen in de verbinding tussen persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Werken en leven vanuit zelfrealisatie is de beste garantie voor succes en geluk.

ZELFREALISATIE, HOE DOE JE DAT?

Meer sturing geven aan je leven met je eigen dromen en verlangens als uitgangspunt. Op je eigen wijze je weg volgen. Enthousiast, vrij en energiek in het leven staan, zowel zakelijk als privé. Hoe doe je dat?

In ons dagelijks werk leveren we een bijdrage aan de doelstellingen van onze werkgever. We weten dat het voor organisaties van levensbelang is doelbewust bezig te zijn met hun positie. Een positie die gebaseerd is op kennis van de eigen kracht en kunde én op een duidelijke visie en missie. En we vinden het heel vanzelfsprekend dat succesvolle organisaties deze positionering duidelijk uitdragen naar hun doelgroepen.

Wat we zo logisch vinden voor onze werkgever, verklaren we echter nauwelijks van toepassing op onszelf. Waarom eigenlijk niet?

JE EIGEN IDENTITY PROJECT

Om in het leven op een krachtige en plezierige wijze vooruit te komen, is een planmatige aanpak onontbeerlijk. Je eigen Identity Project met je eigenheid, talenten en passie als uitgangspunt.

Om het proces naar zelfrealisatie inzichtelijker te maken, werken we met het acroniem e.n.e.r.g.i.e. Centraal staan competenties waarmee je je zelfsturing kunt vergroten. Bijvoorbeeld het vermogen om eigen gevoelens en die van anderen te (h)erkennen, om jezelf en anderen te motiveren, helder te communiceren en emoties te leren gebruiken om dichter bij jezelf en bij je wensen en verlangens te komen.